Groupe electrogène 4KVA Mono

Power Output Rating50 Hz / 230 V

Puissance (PRP)
KVA4
KW4

Groupe electrogène 4KVA Mono

Power Output Rating50 Hz / 230 V

Puissance (PRP)
KVA4
KW4

Groupe electrogène 6KVA Tri

Power Output Rating50 Hz / 400 V

Puissance (PRP)
KVA6
KW4.8

Groupe electrogène 30KVA Tri

Power Output Rating50 Hz / 400 V

Puissance (ESP)
KVA
KW

Puissance (PRP)
KVA30
KW24

Groupe electrogène 17KVA Tri

Power Output Rating50 Hz / 400 V

Puissance (ESP)
KVA17.5
KW14

Puissance (PRP)
KVA17
KW13.6

Groupe electrogène 40KVA Tri

Power Output Rating50 Hz / 400 V

Puissance (ESP)
KVA
KW

Puissance (PRP)
KVA40
KW32

Groupe electrogène 50KVA Tri

Power Output Rating50 Hz / 400 V

Puissance (ESP)
KVA52.5
KW42

Puissance (PRP)
KVA50
KW40